Postal per la Borsa d'intercanvi lingüístic de la Universitat de Barcelona

Encàrrec per promoure les activitats de la Borsa d'intercanvi lingüístic de la UB, 2010.