Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni


Portada i mostra de les il·lustracions del llibre Un crit a la consciència. 44 dones parlen sobre els Objectius del Mil·lenni resultat del treball de 3 anys amb l'associació d'ajuda a la dona La Pizarra de Raimunda. El projecte l'hem dut a terme amb Assemblea de Cooperació per la Pau i el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.


 ODM 1: Eradicar la pobresa extrema i la fam.ODM 8: Fomentar una associació mundial per al desenvolupament.
ODM 4: Reduir la mortalitat infantil.


El llibre