Il·lustració per la publicació "Gènere i salut" de la ONG Farmamundi